Nattmålsheias Super Nova

født påsken 2018, og er Nemi’s barnebarn. Foreldre er Piri av Lillealm og Fallvindens Mattis.